Rapporter 2018

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2018. Vågen kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2018 : 02. ISBN 978-82-8215-374-4.