Rapporter 2013

Olsen, O., Grimstad, K. J. & Oldervik, F.G. 2013. Kartlegging av gamle og hole eiketre i Sunnfjordområdet i 2012. Bioreg AS rapport 2013 : 06. ISBN 978-82-8215-235-8.