Rapporter 2010

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Solheimselva Kraftverk AS i Førde kommune i Sogn og Fjordane. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 16. ISBN 978-82-8215-109-2.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Bråberg Kraftverk i Ullensvang herad i Hordaland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 43. ISBN 978-82-8215-136-8.

Langelo, G. F. og Oldervik, F. G. 2010. Liaelva kraftverk i Nord-Aurdal kommune i Oppland. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2010 : 44. ISBN 978-82-8215-137-5.

Langelo, G. F. & Oldervik, F.G. 2010. Oladalen kraftverk i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane fylke. Vurdering av verknadar på fisk. Bioreg AS rapport 2010 : 48. ISBN 978-82-8215-141-2.