Rapporter 2009

Oldervik, F. G. 2009. Vangjolo Kraftverk AS i Voss kommune i Hordaland. Vurdering av verknadar for fugl. Bioreg AS rapport (notat) 2009 : 26. ISBN 978-82-8215-085-9.
Rapporten omtaler rovfugler som er skjermet mot offentlig innsyn og kan sendes til personer som arbeider med offentlig forvaltning i nærområdet.