Rapporter 2007

Bioreg sine rapportar:

Oldervik, F. 2007. Ytre Haukåa kraftverk i Todalen i Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2007 : 05. ISBN 978-82-8215-004-0.

Oldervik, F. 2007. Valåi kraftverk i Lesja kommune i Oppland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2007 : 07. ISBN 978-82-8215-006-4.

Oldervik, F. 2007. Herand Kraft i Jondal kommune i Hordaland fylke. Ymse tema som bør utgreiast i samband med konsesjonssøknad. Bioreg AS. Notat 2007 : 11. ISBN 978-82-8215-010-1.

Oldervik, F. 2007. Kvistadelva kraftverk i Bondalen i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknadar på biologisk mangfald (tilleggsutgreiing). Bioreg AS rapport 2007 : 15. ISBN 978-82-8215-014-9.

Andre rapportar:

Oldervik, F. & Gaarder, G. 2007. Andorkraft, Snåsa kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 12. ISBN 978-82-8138-212-1.

Oldervik, F. 2007. Rodalselva kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 13.

Oldervik, F. 2007. Øvre Engdal kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 17.

Oldervik, F. 2007. Hestenes kraftverk. Gloppen kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 22. ISBN 978-82-8215-001-9.

Oldervik, F. 2007. Jønnstad Kraftverk. Sunndal kommune. Verknadar på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 24.

Oldervik, F. 2007. Småkraftverk i midtre del av Gaudalselva. Verknader på biologisk mangfald – revidert rapport. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007: 25.

Oldervik, F. 2007. Naturkartlegging i samband med utbyggingsplan for Myklebustelva i Jølster kommune. Aurland Naturverkstad Rapport 17 – 2007. 32 s.