Prosjekt

Nokre av dei siste prosjekta vi har gjort

Denne sida er under omlegging.

Når det gjeld 2011 så kan vi melda om at Bioreg AS har fått oppdrag for det offentlege som først og fremst omfattar skjøtselsplanar for slåttemarker. Dette gjeld m.a kommunane Aure og Stranda i Møre og Romsdal, samt Oppdal i Sør-Trøndelag. Vi har også fått i oppdrag å kartleggja utbreiinga av lita og stor stor ramslaukfluge i Midt-Noreg, – eit oppdrag vi har vi fått frå Fylkesmannen i Hordaland.

For private aktørar er det BM-rapportar for utbyggjarar av småkraftverk som utgjer tyngda så langt i 2011.