Lenker

Databaser og kartverk
Akvakulturregisteret
Artsdatabanken sitt artskart
Artsobservasjoner.no
Geologiske kart (NGU)
Gislink
INON
Lavdatabasen (UiO)
Mosedatabasen (UiO)
Naturbase
Raudlista [Trenger oppdatering]
Rovdyrbase [Trenger oppdatering]
Soppdatabasen (UiO)
Svartelista [Trenger oppdatering]

Offentleg forvaltning og organisasjoner
Artsdatabanken
Miljødirektoratet
Fiskeridirektoratet
Klima- og miljødepartementet
Norges naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Småkraftforeningen

Private selskap
Biofokus
Hydroplan AS
Miljøfaglig utredning AS
Norconsult AS
Norges Småkraftverk AS [Trenger oppdatering]