Velkommen til Bioreg AS

Bioreg AS er eit frittståande konsulentselskap som gjer naturfaglege tenester for private og offentlege aktørar. Selskapet er bygd opp over tid, og er i dag eit kompetanseselskap som kan tilby naturfaglege tenester over heile landet. I vår bransje trengs tillit både hos den einskilde utbyggar og i den offentlege forvaltninga. Difor legg vi stor vekt på å opptre på ein nøytral og ryddig måte overfor kundane våre, samtidig som vi legg vinn på at alt vi leverer frå oss av rapportar og utgreiingar skal halda eit høgt fagleg nivå.