Velkommen til Bioreg AS

Bioreg AS er til salgs

Grunnet at daglig leder og eneeier av Bioreg AS snart runder 75 år og har vært mye syk i den senere tid, så er firmaet nå til salgs. I dag har firmaet bare en fast ansatt, nemlig daglig leder, i tillegg til en som jobber på deltid. Vi disponerer både hus, bil og båt, samt abonnement på ArcGIS Online og et rikholdig bibliotek med ulik bestemmelseslitteratur og fagbøker forøvrig. Elektrofiskeapparat er også inkludert; sjøkikkert følger med. Eventuelle interesserte vil få ytterligere opplysninger ved henvendelse til daglig leder Finn Oldervik (se kontaktinformasjon nedenfor).

Bioreg AS er eit frittståande konsulentselskap som gjer naturfaglege tenester for private og offentlege aktørar. Selskapet er bygd opp over tid, og er i dag eit kompetanseselskap som kan tilby naturfaglege tenester over heile landet. I vår bransje trengs tillit både hos den einskilde utbyggar og i den offentlege forvaltninga. Difor legg vi stor vekt på å opptre på ein nøytral og ryddig måte overfor kundane våre, samtidig som vi legg vinn på at alt vi leverer frå oss av rapportar og utgreiingar skal halda eit høgt fagleg nivå.