Nytt
  Tips en venn
Printvennlig versjon

Nytt

Fiskeundersøkingar med meire 

   
   
 

BIOREG melder at vi har har inngått avtale med ein erfaren el-fiskar som vil ta oppdrag i det meste av landet utanom Møre og Romsdal.

Bioreg vil sjølv syta for assistent ved desse oppdraga og vi reknar med at assistenten etter kvart kan ta ansvar for eigne oppdrag, inkludert Møre og Romsdal.

Vedrørande andre tema, så er kapasiteten vår om lag på same nivå som tidlegare, og vi reknar med å kunne levera som vanleg til dei faste kundane våre.

Grunna aukande oppdragsmengde vurderer vi likevel å tilsetja nye medarbeidarar. Den auka oppdragsmengda kjem både frå private aktørar og det offentlege. Det siste gjeld alle steg i den offentlege forvaltninga og i privat sektor er det ein eksplosiv auke i etterspurnaden av BM-rapportar i samband med bygging av småkraftverk.

 

Biletet viser el-fiskar i aksjon.

 elfiske