Rapportar
  Tips en venn
Printvennlig versjon

2012

 

 

2012

 

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for slåttemark på Liabøslettet, Klevgardene, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 01. ISBN; 978-82-8215-185-6.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for tre slåttemarker på Liabø, Klevgardene, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 02. ISBN; 978-82-8215-186-3.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for to slåttemarker på Sæter, Klevgardene, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 03. ISBN; 978-82-8215-187-0.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for åtte slåttemarker på Kletthammer, Klevgardene, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 04. ISBN; 978-82-8215-188-7.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for slåttemark på Sliper, øvre (Rønningen), Klevgardene-Sliper-Detli, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 05. ISBN; 978-82-8215-189-4

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for slåttemark på Sliper, nedre, Klevgardene, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 06. ISBN; 978-82-8215-190- 0.

Oldervik, F.G. & Folden, Ø. 2012. Skjøtselsplan for slåttemark på Imangen, Klevgardene, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Bioreg AS rapport 2012 : 07. ISBN; 978-82-8215-191- 7.

Oldervik, F. G. & Grimstad, K. J. 2012. Lindland Kraftverk AS i Kvinesdal kommune i Vest- Agder fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 08. ISBN: 978-82- 8215-192-4.

Oldervik, F. G., Grimstad, K. J. & Olsen, O. 2012. Gipa Kraftverk AS i Vang kommune i Oppland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2012 : 09. ISBN: 978-82- 8215-193-1.

Oldervik, F. G. & Olsen, O. 2012. Regulering av Instebotnvatnet, Fossheim Kraftverk AS i Jølster kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2012 : 10. ISBN: 978-82-8215-194-8.

Oldervik, F. G., Olsen, O. & Grimstad, K. J. 2012. Undersøking av naturmiljø og biologisk mangfald med konsekvensutgreiing for Stølsåsen hytteområde, Frønningen i Lærdal. Bioreg AS rapport 2012 : 11. ISBN 978-82-8215-195-5.