Rapportar
  Tips en venn
Printvennlig versjon

2004

Oldervik, F. & Stenberg, I. NOF, 2004. 420 kV-kraftleidning Tjeldbergodden-Trollheim. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Rapport nr. 6-2004


Oldervik, F & Gaarder, G. 2004. Skorga kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004:19.


Oldervik, F. 2004. Engeset kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004:17


Oldervik, F 2004. Rødset kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004:18


Oldervik, F. 2004. Sagelva kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:20


Oldervik, F. 2004. Sæterelva kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004:21


Oldervik, F. 2004. Småkraftverk i midtre del av Gaudalselva. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:29


Oldervik, F. 2004. Naturbeitemarker i Fedje kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-29.


Oldervik, F. 2004. Småkraftverk i Myrholtelva. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:32. 31 s.


Gaarder, G., Larsen, B.H. & Oldervik, F. 2004. Biologisk mangfold i Austrheim kommune. Supplerende undersøkelser i 2004. Miljøfaglig Utredning, rapport 2004:9.