Rapportar
  Tips en venn
Printvennlig versjon

2005

Gaarder, G., Jordal, J.B., Holtan, D., Larsen, P. & Oldervik, F.G. Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport. 2005


Oldervik, F. & Stenberg, I. 420 kV-kraftleidning Tjeldbergodden-Trollheim. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Miljøfaglig Utredning AS. Rapport 2005:2.


Oldervik, F. & Stenberg, I. 420 kV-kraftleidning Tjeldbergodden-Trollheim. Tilleggsvurdering for flora og fauna av nye trasear Tjeldbergodden – Romundsetvatnet i Aure og Dalemsfjellet – Eidsfjellet i Hemne. Miljøfaglig Utredning Rapport 2005:9.


Oldervik, F. 2005. Naturtypekartlegging i HAFS – kommunane i Sogn og Fjordane med særskilt vekt på kulturlandskap. Tilleggsundersøkingar hausten 2004. Miljøfaglig Utredning Rapport 2005:10.


Oldervik, F. 2005. Ytre Grotle kraftverk. A/S. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:26.


Oldervik, F. 2005. Furset kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:27.


Oldervik, F. & Stenberg, I. 2005. 420 kV-kraftleidning Tjeldbergodden-Trollheim. Tilleggsvurdering for flora og fauna grunna på feltarbeid våren 2005. Miljøfaglig Utredning, Rapport 2005:28.


Oldervik, F. 2004. Småkraftverk i Gylelva. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:31. 25 s.


Oldervik, F. 2005. Småkraftverk i Heina. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:33.


Oldervik, F. 2005. Viddal kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005: 58.


Oldervik, F. 2005. Draura kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005: 60.


Oldervik, F. 2005. Skår kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005: 61.


Oldervik, F. 2005. Herje kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005: 65.


Oldervik, F. 2005. Biologiske undersøkingar i Utladalen landskapsvernområde. Vedboande sopp på furu på Vettismorki. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Statens naturoppsyn. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 4 – 2005.


Oldervik, F. 2005. Fossavatnet kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005: 67.