Rapportar
  Tips en venn
Printvennlig versjon

Ferdige rapportar 2007

Oldervik, F. & Gaarder, G. 2007. Andorkraft, Snåsa kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007:12. ISBN 978-82-8138-212-1.


Oldervik, F. 2006. Naturkartlegging i samband med utbyggingsplan for Stordalselva i Gaular kommune. Aurland Naturverkstad Rapport - 2007, 28 s.


Oldervik, F. 2007. Rodalselva kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 13.


Oldervik, F. 2007. Nedre Engdalselva kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 14.


Oldervik, F. 2007. Øvre Engdal kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007: 17.


Oldervik, F. 2007. Vangjolo kraftverk, Voss kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007:18.

 
Oldervik, F. 2007. Hestenes kraftverk. Gloppen kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007:22. ISBN 978-82-8215-001-9.


Oldervik, F. 2007. Jønnstad Kraftverk. Sunndal kommune. Verknadar på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007:24.


Oldervik, F. 2007. Småkraftverk i midtre del av Gaudalselva. Verknader på biologisk mangfald – revidert rapport. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007:25.


Oldervik, F. 2007. Naturkartlegging i samband med utbyggingsplan for Myklebustelva i Jølster kommune. Aurland Naturverkstad Rapport 17 – 2007. 32 s.


Bioreg sine rapportar:

Oldervik, F. 2007. Naturverdiar i nedre del av Bordalselva på Voss i Hordaland fylke. Bioreg AS rapport 2007 : 01. ISBN 978-82-8215-000-2.

 

 

Oldervik, F. 2007. Skusetelva kraftverk i Eidsdalen i Norddal kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2007 : 02. ISBN 978-82-8215-001-9.


Oldervik, F. 2007. Øverdal kraftverk i Roan kommune i Sør-Trøndelag fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2007: 03. ISBN 978-82-8215-002-6.


Oldervik, F. 2007. Ålmo kraftverk i Aure kommune i Møre og Romsdal fylke. Oppdemming av Krokvatnet. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2007 : 04. ISBN 978-82-8215-003-3.


Oldervik, F. 2007. Ytre Haukåa kraftverk i Todalen i Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2007 : 05. ISBN 978-82-8215-004-0.


Oldervik, F. 2007. Indre Haukåa kraftverk i Todalen i Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport2007 : 06. ISBN 978-82-8215-005-7.


Oldervik, F. 2007. Valåi kraftverk i Lesja kommune i Oppland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport2007: 07. ISBN 978-82-8215-006-4.


Oldervik, F. 2007. Vulu kraftverk i Skjåk kommune i Oppland fylke. Bioreg AS rapport 2007: 08. ISBN 978-82-8215-007-1.


Oldervik, F. 2007. Stamåe kraftverk i Skjåk kommune i Oppland fylke. Bioreg AS rapport 2007: 09. ISBN 978-82-8215-008-8.


Oldervik, F. 2007. Sagelvi kraftverk I Voss kommune. Bioreg AS. Tileggsrapport 2007:10. ISBN 978-82-8215-009-5.


Oldervik, F. 2007. Herand Kraft i Jondal kommune i Hordaland fylke. Ymse tema som bør utgreiast i samband med konsesjonssøknad. Bioreg AS. Notat 2007: 11. ISBN 978-82-8215-010-1.


Oldervik, F. 2007. Langvasselva kraftverk i Rødøy kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport2007:12. ISBN 978-82-8215-011-8.


Oldervik, F. 2007. Kysinga kraftverk i Rindal kommune i Møre og Romsdal fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport2007: 13. ISBN 978-82-8215-012-5.


Oldervik, F. 2007. Eidsåa kraftverk i Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport2007: 14. ISBN 978-82-8215-013-2.


Oldervik, F. 2007. Kvistadelva kraftverk i Bondalen i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknadar på biologisk mangfald (tilleggsutgreiing). Bioreg AS rapport2007:15. ISBN 978-82-8215-014-9.


Oldervik, F. 2007. Lillegråtåga kraftverk i Beiarn kommune, Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2007 : 16. ISBN 978-82-8215-015-6.


Oldervik, F. 2007. Sesselva kraftverk i Vestnes kommune, Møre og Romsdal. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2007 : 17. ISBN 978-82-8215-016-3.


Oldervik, F. 2007. Makkvasselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2007 : 18. ISBN 978-82-8215-017-0.


Oldervik, F. 2007. Botneelva kraftverk i Lindås kommune i Hordaland. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2007 : 19. ISBN 978-82-8215-018-7.


Oldervik, F. 2007. Kaldåni kraftverk i Vaksdal kommune i Hordaland. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2007 : 20. ISBN 978-82-8215-019-4.