Rapportar
  Tips en venn
Printvennlig versjon

Ferdige rapportar frå 2008

 


Oldervik, F. 2008. Rota kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 01. ISBN 978-82-8215-020-0.


Oldervik, F. 2008. Dønsåga kraftverk i Hammarøy kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 02. ISBN 978-82-8215-021-7.


Oldervik, F. 2008. Svartvasselva kraftverk i Hammarøy kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 03. ISBN 978-82-8215-022-4. 

Oldervik, F. 2008. Overvaking av lav og vedboande sopp i Sotnakkvatnet naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke. Føreundersøking. Bioreg AS rapport 2008 : 04. ISBN 978-82-8215-023-1.


Oldervik, F. 2008. Langedal kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 05. ISBN 978-82-8215-024-8.


Oldervik, F. 2008. Nedre Herand kraftverk i Jondal kommune i Hordaland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 06. ISBN 978-82-8215-025-5.


Oldervik, F. 2008. Mølnbekken kraftverk i Beiarn kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 07. ISBN 978-82-8215-026-2.

Oldervik, F. 2008. Timbervadselva kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 08. ISBN 978-82-8215-027-9.

Oldervik, F. 2008. Hellevang kraftverk i Førde kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 09. ISBN 978-82-8215-028-6.


Oldervik, F. 2008. Naturverdiar i og ved Eikesdalen lanskapsvernområde, Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Bioreg AS rapport 2008 : 10. ISBN 978-82-8215-029-3.


Oldervik, F. 2008. Kløftelva kraftverk i Øksendalen i Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 11. ISBN 978-82-8215-030-9.


Oldervik, F. 2008. Indre Trandal kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 12. ISBN 978-82-8215-031-6.


Oldervik, F. 2008. Kjellstad kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 13. ISBN 978-82-8215-032-3.


Oldervik, F. 2008. Øvre Mølnelva kraftverk i Bodø kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 14. ISBN 978-82-8215-033-0.


Oldervik, F. 2008. Brydalselva kraftverk i Masfjord kommune i Hordaland. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 15. ISBN 978-82-8215-034-7.


Oldervik, F. 2008. Vengå kraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 16. ISBN 978-82-8215-035-4.


Langelo, G. F. & Oldervik, F. G. 2008. Tverrelva kraftverk AS (sus) i Nesset kommune i Møre og Romsdal fylke. Bioreg AS rapport 2008 : 17. ISBN 978-82-8215-036-1.


Langelo, G. F. & Oldervik, F. G. 2008. Eldeelva kraftverk i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 18. ISBN 978-82-8215-037-8.


Oldervik, F. G. & Langelo, G. F. 2008. Boggeelva kraftverk i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 19. ISBN 978-82-8215-038-5.


Oldervik, F. G. & Langelo, G. F. 2008. Djupdalsbekken kraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 20. ISBN 978-82-8215-039-2.


Oldervik, F.  2008. Fjellbotnelva kraftverk i Vaksdal kommune i Hordaland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 21. ISBN 978-82-8215-040-8.


Langelo, G. F. & Oldervik, F. G. 2008. Fjellbekken kraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 22. ISBN 978-82-8215-041-5.

Oldervik, F. G. & Langelo, G. F. 2008. Budalselvi kraftverk i Modalen kommune i Hordaland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 23. ISBN 978-82-8215-042-2.
 
Oldervik, F. G. & Langelo, G. F. 2008. Vassbrekka kraftverk i Førde kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 24. ISBN 978-82-8215-043-9.


Oldervik, F. G., Langelo, G. F. & Grimstad, K. J. 2008. Støylselva kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke. Bioreg AS. Tilleggsrapport 2008 : 25. ISBN 978-82-8215-044-6.


Langelo, G. F. & Oldervik, F. G. 2008. Kollebotn kraftverk i Modalen kommune i Hordaland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 26. ISBN 978-82-8215-045-3.

Oldervik, F. & Langelo, G. F. 2008. Skardsøya Vindmøllepark i Aure kommune i Møre og Romsdal. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 27. ISBN 978-82-8215-046-0.

Langelo, G. & Oldervik, F. 2008. Storvasskråga kraftverk i Bodø kommune i Nordland fylke. Biologisk mangfold. Bioreg AS notat 2008 : 28. ISBN 978-82-8215-047-7.

Langelo, G. F. & Oldervik, F. G. 2008. Rota kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Fiskeundersøkelse. Bioreg AS rapport 2008 : 29. ISBN 978-82-8215-048-4.


Oldervik, F.  2008. Mundalselvi kraftverk i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 30. ISBN 978-82-8215-049-1.


Oldervik, F. & Langelo, G. 2008. Makkvasselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 31. ISBN 978-82-8215-050-7.


Oldervik, F. 2008. Brydalselva kraftverk i Masfjorden kommune i Hordaland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 32. ISBN 978-82-8215-051-4.

Oldervik, F. 2008. Langfjordtunnelen i Molde/Rauma kommunar i Møre og Romsdal fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 33. ISBN 978-82-8215-052-1.

Langelo, G. & Oldervik, F. 2008. Storvasskråga kraftverk i Bodø kommune i Nordland fylke. Biologisk mangfold. Bioreg AS. Rapport 2008 : 34. ISBN 978-82-8215-053-8.


Langelo, G. & Oldervik, F. 2008. Mørsvikelva kraftverk i Sørfold kommune i Nordland fylke. Verknader på biologisk mangfold. Bioreg AS rapport 2008 : 35. ISBN 978-82-8215-054-5.


Langelo, G. F. & Oldervik, F. G.  2008. Skorga kraftverk i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 36. ISBN 978-82-8215-055-2.

Oldervik, F. 2008. Langedalen kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 37. ISBN 978-82-8215-056-9.

Langelo, G. F. & Oldervik, F. G.  2008. Hauge kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 38. ISBN: 978-82-8215-057-6.


Langelo, G. F. & Oldervik, F. G. 2008. Frøysa kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 39. ISBN: 978-82-8215-058-3.


Langelo, G. F. & Oldervik, F. G. 2008. Frøysadal kraftverk i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS rapport 2008 : 40. ISBN 978-82-8215-059-0.